Categories
บทความและข่าวสาร

บลูพรินท์ : ข้อเสนอเพื่อยกระดับการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันภาคเหนือ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

Categories
Uncategorized

การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน : โดย ภาคประชาสังคม

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

หนังสือบอกเล่าความพยายามและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเพื่อลดผล กระทบด้านสุขภาพ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและการทำมาหาเลี้ยงชีพ

>>ดาวน์โหลด<<

Categories
การรับสมัคร ประกาศและกิจกรรม

โครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้น “ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?”

การแข่งขันประกวดคลิปสั้น
หัวข้อ “ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 34,000 บาท

แนวคิด

ฝุ่นควัน ถือเป็นปัญหาที่ชาวเชียงใหม่คุ้นเคยและจำต้องทนพบเจอมามากกว่า 10 ปี ซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาว เข้าฤดูแล้ง หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า ‘ฤดูฝุ่นควัน’ สาเหตุของวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย เช่น ไฟป่า การเผาในที่โล่ง ไอเสียจากการจราจร สภาพภูมิประเทศแบบแอ่งภูเขา สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ โดยส่งผลกระทบในด้านสุขภาวะ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ปัจจัยด้านสังคม รวมถึงด้านเศรษฐกิจในแง่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าที่ผ่านมา จะเกิดความร่วมมือในการพยายามแก้ไขปัญหาจากทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน แต่ดูว่าเหมือนสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความซับซ้อนยังคงปรากฎขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีท่าทีทุเลาลง 

โครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้น สภาลมหายใจเชียงใหม่ จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริม นำเอาศาสตร์ด้านการสื่อสารด้วยสื่อวิดีทัศน์อย่างสร้างสรรค์มาร่วมบูรณาการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดยให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าว ร่วมนำเสนอแนวคิดและสร้างสรรค์วิธีการสื่อสาร ภายใต้หัวข้อ “ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?” เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ให้กับประชาชนทั่วไปและที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • สร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
 • ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำศาสตร์ด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์มาบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศอย่างมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจ ได้นำเสนอความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์วิธีการสื่อสาร ในประเด็นปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ

โจทย์ประกวดการแข่งขัน

“ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?”

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ประกอบด้วยสมาชิก 1-5 คน 
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดสัญชาติและเชื้อชาติ

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานคลิปสั้นได้ทั้งในนามบุคคลและในนามทีม กรณีส่งในนามทีม และได้รับรางวัล เงินรางวัลจะมอบให้ในนามทีม (1รางวัล) และประกาศนียบัตรจะได้รับเป็นรายบุคคล
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 1.30 นาที และไม่เกิน 3 นาที รวมถึงอัตราส่วนของวิดีโอในผลงานจะต้องเป็นขนาด 16:9 (1920 x 1080px) ในรูปแบบไฟล์ .MP4
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น รวมถึงผู้ถูกถ่ายคลิปจะต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทำและยินยอมให้เผยแพร่ได้ หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลัง ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน หรือตัดสิทธิ์ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกรณี
 • ผลงานคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ 
 • ผลงานคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่คลิปที่ส่งขายตาม Stock Footage ทุกแห่ง
 • ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงคลิปต้นฉบับได้
 • หากปรากฏว่าผลงานคลิปของผู้เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สภาลมหายใจเชียงใหม่ สามารถนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในกิจกรรมของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การประกวดครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประกวดยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แนบไว้ในสมัครแล้ว

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารบทเรื่องย่อ (Story outline) อย่างน้อย 1 ย่อหน้า ทาง E-mail Breathcouncil@gmail.com โดยตั้งหัวเรื่องว่า “สมัครแข่งขันประกวดคลิปสั้น” ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2565
 2. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลหรือทีมที่ผ่านการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2565
 3. ทีมงานจัดกิจกรรมอบรม (Workshop) ให้กับทีมที่เข้าร่วมการประกวด ผ่านช่องทางออนไลน์
  • หัวข้อ “แหล่งที่มาและสาเหตุของปัญหาฝุ่นควัน” ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
  • หัวข้อ “เทคนิคเบื้องต้นของการสื่อสารด้วยสื่อวิดีทัศน์” ในวันที่ 29 มีนาคม 2565
 4. บุคคลหรือทีมดำเนินการผลิตผลงาน ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดการรายงานความคืบหน้าของผลงานในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
 5. บุคคลหรือทีมที่เข้าร่วมการประกวด ส่งผลงานที่สมบูรณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 6. ประกาศผลการตัดสินรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  • รางวัล popular vote 3,000 บาท

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061-2705000 พรรณธร (ผู้ประสานงานโครงการ)

Categories
ประกาศและกิจกรรม

ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการฯ

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร

ตําแหน่งงาน : ผู้ประสานงานโครงการ แผนงาน“ขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้า” สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

ระยะจ้างงาน

 • 12เดือน (กันยายน 2564 ถึง สิงหาคม 2565)
  **อาจต่อสัญญาได้ตามผลงาน  **

อัตราค่าตอบแทน

 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน (ทดลองงาน 3 เดือน)
 • ค่าเดินทาง/ค่าประสานงาน/ค่าล่วงเวลา  

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ(เมื่อผ่านการทดลองงาน) 

หน้าที่

 • เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าแผนงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ ธุรกิจเอกชน โรงเรียน สหกรณ์เดินรถและผู้ประกอบการรถสาธารณะ และภาคส่วนต่างๆ   
 • จัดทำและดูแลเอกสารโครงการ ดูแลงานธุรการของแผนงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
 • รับผิดชอบงานสื่อออน์ไลน์ของแผนงาน และประสานกับทีมงานสื่อสารของสภาลมหายใจฯ  
 • ทำงานกับแผนงานอื่นของสภาลมหายใจฯ สนับสนุนงานพื้นที่ในเมืองและกิจกรรมของสภาลมหายใจฯ 

คุณสมบัติ 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลทุกระดับในหน่วยงานราชการ ธุรกิจเอกชน สถานศึกษา 
 • มีทักษะสรุปประเด็น เขียนรายงานประชุมและการพบปะบุคคล 
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft  Powerpoint  
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานให้บรรลุผลได้ด้วยตนเองในองค์กรพัฒนาสังคมที่มีความยืดหยุ่น   
 • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆใช้งานของตนเอง มียานพาหนะส่วนตัวและใบขับขี่สามารถเดินทางติดต่อประสานในเขตเมืองได้ 
 • มีถิ่นพํานักในเมืองเชียงใหม่ หรือรอบเมืองเชียงใหม่ 

สถานที่ทำงาน  

 • สำนักงานแผนงานขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้าสภาลมหายใจฯ 81/6 ม.14 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

การสมัคร สอบ และประกาศผล

 • ส่งใบสมัครและข้อเขียนความสนใจตำแหน่งงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ cmpubtrn@gmail.com
 • รับใบสมัครพร้อมข้อเขียน 28 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2564
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 13 สิงหาคม  2564 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อแจ้งผลคัดเลือกใบสมัคร)
 • ประกาศผล                     18 สิงหาคม 2564
Categories
บทความและข่าวสาร

อบจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดสรรงบฯ ปี 65 ให้ชุมชนบริหารจัดการ สู้ไฟป่าและฝุ่นควัน

26 กรกฎาคม 2564  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพลเมืองเชียงใหม่ เปิดเวทีประชุมครั้งที่ 1/2564 ในประเด็น“วิสัยทัศน์และนโยบายของ อบจ. เชียงใหม่ ตอบโจทย์ประชาชน โดยมี ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานสภาพลเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีฯ ซึ่งมีประธานกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ เลขานุการเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ขอเปิดเวทีฯ และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมฟังและตอบข้อซักถาม (การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่​ 4​ ปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ซึ่งในขณะนั้น นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เป็นหนึ่งในผู้สมัครฯ ที่ร่วมเวทีและแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนได้รับเลือกตั้งฯ)

ไม่ลืม..นโยบายการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ปัญหาฝุ่นควันที่เราต้องเผชิญทุกปี ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบต่อหลายมิติของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในแผนที่ทาง อบจ.เชียงใหม่ ให้ความสำคัญ ในขณะที่เรายังแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้ทั้งหมด แผนเตรียมการ และการบริหารจัดการ คือสิ่งที่จำเป็น ช่วงที่ผ่านมา ทาง อบจ. ได้เริ่มทดลองระบบรายงานสถานการณ์ข้อมูล และเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และลดความเสี่ยง ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ทสจ.เชียงใหม่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ นักวิชาการฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลในปีที่ผ่านมาถือได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้เห็นว่าเราน่าจะเริ่มมาถูกทาง

“ปี 2564 เราได้ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ และสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดสรรเงินงบประมาณของ อบจ.เชียงใหม่ มากกว่า 13 ล้านบาทให้กับ 644 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท และอำเภอๆละ 30,000 บาท เป็นค่าบริหารจัดการฯในพื้นที่ ซึ่งเงินส่วนนี้ถึงมือชุมชน 100% และในปี 2565 ทาง อบจ.เชียงใหม่ ก็จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณฯ ให้กับแต่ละหมู่บ้านรอบใหม่ คาดว่าจะได้ไม่น้อยก่อนปีที่ผ่านมาแน่นอน แต่ว่าจะได้เท่าไหร่ และหมู่บ้านไหนจะได้รับบ้าง จะมีขั้นตอนการพิจารณาอีกครั้ง” นายพิชัย ระบุ

ฟังเสียงชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจ “คือทางออก”

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ระบุว่า ขอขอบคุณแทนชุมชน ที่ทาง อบจ.เชียงใหม่ เห็นถึงความสำคัญ และเชื่อมั่นในพลังของภาคประชาชน ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่า ต้องการให้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลชุมชน และสังคม ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วย ซึ่งทุกวันนี้เน้นแต่เพียงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก นอกจากนี้ 400 ชุมชน ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 1,300 ชุมชน ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ล้วนอยู่ในพื้นที่กฎหมายผิด การถูกกำจัดการพัฒนามาอย่างยาวนาน เป็นหนึ่งในเหตุความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมาก หากเป็นไปได้อยากให้ทาง อบจ.เชียงใหม่ มีนโยบายหรือแผนเข้าไปส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ไม่เช่นนั้นชาวบ้านก็จะยังอยู่วงจรการผลิตแบบเดิมๆ เช่น เมื่อปลูกข้าวโพด สุดท้ายก็ต้องเผา ขณะที่การแก้ปัญหาฝุ่นควันจากการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่มีแผนและข้อมูลผลการศึกษารถสาธารณะไฟฟ้ารางเบาอยู่แล้ว ต้องการให้ทาง อบจ.เชียงใหม่ ผลักดันให้เกิดจริง ส่วนรถโดยสาธารณะที่มีอยู่เดิม ควรผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงและเชื่อต่อกันอย่างเป็นระบบ ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเลือกใช้รถส่วนตัวเหมือนที่เป็นอยู่

“อีกหนึ่งข้อที่อยากจะฝากไว้ ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมา เป็นการรวมศูนย์อำนาจอยู่ตรงกลาง คนอยู่ตรงกลางเป็นผู้ตัดสินใจ โดยไม่ได้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ซึ่งนี่คือปัญหาใหญ่ อยากจะขอให้ทาง อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกันผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจมายังท้องถิ่น ซึ่งหากทำได้ การแก้ปัญหาต่างๆ จะสอดสอดกับบริบทเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง และมีความยั่งยืน” นายชัชวาล ระบุ

ช่วงท้ายของเวทีฯ ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วม ซักถามข้อสงสัยและฝากประเด็น มีผู้เข้าร่วมฟังออนไลน์ ฝากคำถามและประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในฤดูกาลหน้า ทาง อบจ.เชียงใหม่ จะมีแผนอะไรที่ใหม่เป็นพิเศษหรือไม่ และมีการตั้งคำถามว่า สิ่งที่เคยรับปาก ว่าจะแก้ปัญหา PM 2.5 มิติต่างๆ ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง วันนี้ได้ตำแหน่งแล้ว ยังจำได้หรือไม่ และอยากให้ทราบว่าประชาชน คาดหวังให้ อบจ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญ ในการผลักดันและช่วยจะช่วยแก้ปัญหานี้ แต่เนื่องจากเวลาจำกัด จึงเป็นเพียงการฝากประเด็นไปยัง นายก อบจ.เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารให้รับทราบ

Categories
ประกาศและกิจกรรม

ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ ดังเอกสารที่เเนบมานี้

Categories
การรับสมัคร ประกาศและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

                ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการยื่นใบสมัครตามประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามเอกสารที่แนบมานี้

Categories
แอนิเมชั่น

แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน (Trailer)

แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน (Trailer)

Categories
แอนิเมชั่น

แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน (ตอน3)

แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน (ตอน3)

Categories
แอนิเมชั่น

แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน (ตอน2)

แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน (ตอน2)