Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=H78dliYNXus&feature=youtu.be

🔴 Live – เกษตรพันธะสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่​ 3

เวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่​ 24
เสาร์ที่​ 3​ ตุลาคม 2563​ เวลา13.00​ -15.00 น.

ร่วมเสวนาโดย
1.อาจารย์​ ชยันต์​ วรรธนะภูติ รองประธานฯสภาลมหายใจเชียงใหม่
2.​ นายสวาท ธรรมรักษา กำนันตำบลน้ำพาง
3.นายปวรวิช คำหอม ผู้จัดการน้ำพางโมเดล
4.นายชิน เขื่อนจักร์ สมาชิกต้นแบบน้ำพางโมเดล
5.อ.ปิยราช สมบัติ ร.ร.สาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว.แม่แจ่ม เลขานุการ วิสาหกิจไผ่แม่แจ่ม

ผู้ดำเนินรายการ​
คุณบัณรส บัวคลี่

โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=H78dliYNXus&feature=youtu.be
Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2

🔴 Live – เกษตรพันธสัญญา กับปัญหาฝุ่นควัน (ตอนที่ 1)

เวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่​ 22

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์​ ชยันต์​ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่ รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.วิฑูรย์​ เลี่ยนจำรูญ​ ผู้อำนวยการมูบนิธิชีววิถี
3.อุบล​ อยู่หว้า​ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
4.เกียรติศักดิ์​ ฉัตรดี​ สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ดำเนินรายการ​ ​สุรีรัตน์​ ตรีมรรคา
รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

วันเสาร์ที่​ 19​ กันยายน​ 2563​
เวลา13.00​ -15.00 น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=EbVM_a0cFf4

“เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน ตอนที่ 2
เวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่​  23

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์​ ชยันต์​ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่ รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.วิฑูรย์​ เลี่ยนจำรูญ​ ผู้อำนวยการมูบนิธิชีววิถี
3.อุบล​ อยู่หว้า​ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
4.เกียรติศักดิ์​ ฉัตรดี​ สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ดำเนินรายการ​ ​สุรีรัตน์​ ตรีมรรคา
รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่

วันเสาร์ที่​ 19​ กันยายน​ 2563​
เวลา13.00​ -15.00 น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=EbVM_a0cFf4
Categories
เวทีเสวนา

เวทีเสวนา “ลมหายใจ๋ละปูน”สวน ไฮ่ ลมหายใจ๋ ไฟ ควัน

เวทีเสวนา “ลมหายใจ๋ละปูน”สวน ไฮ่ ลมหายใจ๋ ไฟ ควัน

อังคาร ที่​ 27​ ตุลาคม​ 2563​
ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ณ ลำพูน สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน”

“องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 21

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์​ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.​ผอ.สมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4.​ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 15​ สิงหาคม​ 2563​
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “ขยะเป็นศูนย์​?… กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“ขยะเป็นศูนย์​ ?… กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 20

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล​ เทศบาลนครเชียงใหม่
3.​นางสาวอรุณี คนว่อง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4.นายประยุทธ์ ถนอมบุญ ผู้จัดการ&วิศวกรโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5.คุณนลี​ อินทรนันท์​ ฝ่ายโครงการภาคเมือง​ สภาลมหายใจเชียงใหม่
6.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
บุษยา​ คุณากร​สวัสดิ์​

วันเสาร์ที่​ 8 สิงหาคม​ 2563​
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม

Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 19

ร่วมเสวนาโดย​

1.​ ชัชวาลย์​ ทองดีเลิศ​ สภาลมหายใจเชียงใหม่
รกิจ
2.​ ผศ.​ดร.ปุ่น​ เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.​ วราภรณ์​ วรพงศธร​ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
4. ปรเมษฐ์​ บันสิทธิ์​ กรรมการบริษัท​สิ่งแวดล้อมเพื่อเชียงใหม่
5.​ ณัฐศาสตร์ ศรีนา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus)
6.​ อาจารย์นิรันดร​ โพธิกานนท์​ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานวันอาทิตย์

ผู้ดำเนินรายการ
อรช บุญ-หลง​ ผูแทนสำนักภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)​

วันเสาร์ที่​ 1​ สิงหาคม​ 2563​ เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “เมือง…ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน : ตอนที่2”

“เมือง” ในหุบเขา:การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน : ตอนที่2

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 18

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์​ คำแก้ว​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.​ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี่ ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
4.อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ
5.อาจารย์สนิท​ บุญแลน​ ครูภูมิปัญญาชุมชนหมื่นสาร
6.อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 25 กรกฎาคม 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “ตามติด พรบ.อากาศ​”

“ตามติด พรบ.อากาศ​”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 17

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ม.เชียงใหม่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.เตือนใจ ดีเทศน์ ประธานสภาลมหายใจภาคเหนือ
3.วิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธาน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1(ชม ลพ ลป มส)
4.อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผช.อธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ม.เชียงใหม่
5.​​วิทยา​ ครองทรัพย์​ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 18 กรกฎาคม 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่

Categories
เวทีเสวนา

เสวนา “เมือง…ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“เมือง” ในหุบเขา:การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 16

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3.นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง​ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
4.อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์ภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.อาจารย์ อิศรา กันแตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 11 กรกฎาคม 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่