Categories
ประกาศและกิจกรรม

ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการฯ

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร

ตําแหน่งงาน : ผู้ประสานงานโครงการ แผนงาน“ขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้า” สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

ระยะจ้างงาน

 • 12เดือน (กันยายน 2564 ถึง สิงหาคม 2565)
  **อาจต่อสัญญาได้ตามผลงาน  **

อัตราค่าตอบแทน

 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน (ทดลองงาน 3 เดือน)
 • ค่าเดินทาง/ค่าประสานงาน/ค่าล่วงเวลา  

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ(เมื่อผ่านการทดลองงาน) 

หน้าที่

 • เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าแผนงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ ธุรกิจเอกชน โรงเรียน สหกรณ์เดินรถและผู้ประกอบการรถสาธารณะ และภาคส่วนต่างๆ   
 • จัดทำและดูแลเอกสารโครงการ ดูแลงานธุรการของแผนงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
 • รับผิดชอบงานสื่อออน์ไลน์ของแผนงาน และประสานกับทีมงานสื่อสารของสภาลมหายใจฯ  
 • ทำงานกับแผนงานอื่นของสภาลมหายใจฯ สนับสนุนงานพื้นที่ในเมืองและกิจกรรมของสภาลมหายใจฯ 

คุณสมบัติ 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลทุกระดับในหน่วยงานราชการ ธุรกิจเอกชน สถานศึกษา 
 • มีทักษะสรุปประเด็น เขียนรายงานประชุมและการพบปะบุคคล 
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft  Powerpoint  
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานให้บรรลุผลได้ด้วยตนเองในองค์กรพัฒนาสังคมที่มีความยืดหยุ่น   
 • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆใช้งานของตนเอง มียานพาหนะส่วนตัวและใบขับขี่สามารถเดินทางติดต่อประสานในเขตเมืองได้ 
 • มีถิ่นพํานักในเมืองเชียงใหม่ หรือรอบเมืองเชียงใหม่ 

สถานที่ทำงาน  

 • สำนักงานแผนงานขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้าสภาลมหายใจฯ 81/6 ม.14 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

การสมัคร สอบ และประกาศผล

 • ส่งใบสมัครและข้อเขียนความสนใจตำแหน่งงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ cmpubtrn@gmail.com
 • รับใบสมัครพร้อมข้อเขียน 28 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2564
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 13 สิงหาคม  2564 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อแจ้งผลคัดเลือกใบสมัคร)
 • ประกาศผล                     18 สิงหาคม 2564
Categories
ประกาศและกิจกรรม

ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ ดังเอกสารที่เเนบมานี้

Categories
การรับสมัคร ประกาศและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

                ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการยื่นใบสมัครตามประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามเอกสารที่แนบมานี้

Categories
ประกาศและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันเทคโนโลยีสู้ฝุ่น

กิจกรรมเทคโนโลยีสู้ฝุ่น สร้างกระแสความตระหนักแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศในเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

>>ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการแข่งขันเทคโนโลยีสู้ฝุ่น<<

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ<<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่

ด้วยแผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแผนงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ (ระยะเวลาในการจ้างงาน 1 ปี)

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1.2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1.3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office และอื่น ๆ
  1.4. มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล และประสานงานได้เป็นอย่างดี
  1.5. มีบุคลิกภาพที่ดี และร่างกายแข็งแรง
  1.6. มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  1.7. มีถิ่นพำนักในเมืองเชียงใหม่ หรือรอบเมืองเชียงใหม่
  1.8. มียานพาหนะส่วนตัวและใบขับขี่สามารถเดินทางติดต่อประสานงานในเขตเมืองได้

 2. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
  2.1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วน
  2.2. สำเนาบัตรประชาชน
  2.3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.4. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
  2.5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
  2.6. เอกสารประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา
  2.7. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)

 3. วัน เวลา และขั้นตอนการสมัคร
  3.1. วันเปิดรับสมัครวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และปิดรับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
  3.2. ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร เอกสารแนะนำตัวเอง(ออกแบบด้วยตนเอง) และเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 2 เป็นไฟล์ .pdf ส่งมายัง E-mail : Breathcouncil@gmail.com พร้อมระบุหัวเรื่องว่า “สมัครเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ สภาลมหายใจเชียงใหม่”
  3.3. เอกสารการสมัครดาวน์โหลดได้ที่ www.breathcouncil.org
  3.4. คัดเลือกผู้สมัครผ่านเอกสารการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.5. สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.6. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.7. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  3.8. สอบถามเพิ่มเติม โทร.094-1393256

>>ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน<<
>>ดาวน์โหลดใบสมัครงาน<<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

แถลงการณ์สภาลมหายใจภาคเหนือ ให้รัฐบาลฯแก้ปัญหา ก่อนฤดูฝุ่นควัน 2565

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

>>ดาวน์โหลดไฟล์ภาพข่าวและเอกสาร<<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (พฤษภาคม 2564)

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ
(พฤษภาคม 2564)

Categories
ประกาศและกิจกรรม

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (มกราคม-เมษายน 2564)

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ
(มกราคม-เมษายน 2564)

Categories
ประกาศและกิจกรรม

จ.ม. เปิดผนึก สภาลมหายใจ ขอให้ระงับการอุทธรณ์

จดหมายเปิดผนึก

เรื่อง ขอให้ระงับการอุทธรณ์คำตัดสินศาลปกครอง และยกระดับมาตรการแก้ปัญหามลพิษอากาศภาคเหนือ ให้เกิดการทำงานตลอดทั้งปี

เรียน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สืบเนื่องจากคดีที่ นายภูมิ วชร เจริญผลิตผล ราษฎร ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ฟ้องร้องหน่วยงานท่านต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ความตามคดีแดงหมายเลข ส.1/2564 วันที่ 8 เมษายน 2454 ที่ศาลสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่งประกาศเขตควบคุมมลพิษใน 4 จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศภาคเหนืออย่างเป็นระบบ และเกิดมีข่าวสารปรากฏว่า หน่วยงานของท่านจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว

ประชาชนผู้เดือดร้อนจากปัญหามลพิษอากาศฝุ่นควันขนาดเล็กที่ได้รวมตัวกันเป็นสภาลมหายใจเชียงใหม่ พยายามผลักดันให้เกิดการเร่งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 มีความเห็นว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไม่ควรจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน เพราะมันเป็นเพียงเทคนิคทางกฎหมาย และเป็นแค่ข้อถกเถียงว่าด้วยวิธีการแก้แบบใดจะดีกว่ากัน ซึ่งรังแต่จะยืดเวลาของการร่วมกันทำงานออกไปอีก

สภาลมหายใจเชียงใหม่เห็นว่า การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 เป็นเครื่องมือและแนวทางหนึ่ง ที่มีทั้งข้อจำกัดและข้อเด่นในตัวเอง มาตรการบางประการสมควรนำมาใช้ เพื่อลบจุดอ่อนของมาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

ข้อจำกัดของแนวทางให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ single command ให้อำนาจจัดการเบ็ดเสร็จแค่ระยะเวลา 3-4 เดือน ไม่ครอบคลุมการจัดการแก้ปัญหาตลอดทั้งปี และ ไม่ลงลึกถึงแผนชุมชน/ท้องถิ่น และการบูรณาการพลังทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  ขณะที่ หากประกาศเขตควบคุมมลพิษ จะบังคับให้เกิดแผนชุมชน ดึงพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วม เกิดแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมจังหวัด และที่สำคัญที่สุดคือ งบประมาณในการดำเนินการตลอดทั้งปี 

แต่อย่างไรก็ตาม สภาลมหายใจเชียงใหม่ ก็เข้าใจดีว่า ลำพังการประกาศเขตควบคุมมลพิษและขั้นตอนตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นั้น ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหา เขตควบคุมมลพิษและแผนชุมชนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดมาตรการแก้ปัญหาที่ประชาชนอยากจะเห็น

การยกระดับมาตรการทั้งระบบ เริ่มจาก กระบวนทัศน์ของฝ่ายนโยบายที่มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามลพิษนิเวศสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมมนุษย์ ที่ต้องจัดการกันตลอดทั้งปี ไม่ใช่ ภัยพิบัติเฉพาะฤดู ภายใต้เงื่อนไขนิเวศแวดล้อมแอ่งภูเขาภาคเหนือที่มีพื้นที่ป่าไม้เกินกว่า 65% มีความซับซ้อนของปัญหาทับถมมายาวนาน โดยเฉพาะปัญหาชุมชนในเขตป่า สิทธิและการกระจายอำนาจด้านการจัดการทรัพยากร รวมถึงระบบจัดการของระบบราชการส่วนต่างๆ ด้วยกันเอง

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ขอเสนอให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐบาล และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้โปรดใช้โอกาสที่ศาลปกครองมีคำตัดสินออกมาครั้งนี้ ทบทวนชุดมาตรการแก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือ ที่ยังไม่ลงตัว และขาดเอกภาพ ให้เป็นชุดมาตรการที่เป็นแผนบูรณาการสอดคล้องกับสภาพปัญหานิเวศแวดล้อมและตรงเป้ายิ่งขึ้น เริ่มจาก การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ  ให้เกิดการระดม การแก้ปัญหาจากระดับชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ แทนที่จะรอให้คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการประจำปีในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เช่นที่ผ่านมา พร้อมกันนั้นขอโปรดปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวาระแห่งชาติเดิม ให้สอดคล้องกับแนวทางใหม่ ผนวกหลักการป้องกันไว้ก่อน precautionary principles ต่อปัญหามลพิษตามปฏิญญาริโอ ที่รัฐบาลไทยได้รับรองตั้งแต่พ.ศ. 2535

อนึ่ง หากมีข้อกังวลว่าการประกาศเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภาคเหนือจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ขอนำเรียนว่า ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ได้มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาหลายแห่งแล้ว รวมทั้งพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เกาะพีพี เมืองพัทยา ฯลฯ ที่ล้วนเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสำคัญมาก่อน

สภาลมหายใจเชียงใหม่ขอเรียนย้ำว่า ชุดมาตรการแก้ปัญหาที่ประชาชนอยากเห็น คือการยกระดับกระบวนทัศน์มองเห็นปัญหานี้ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติประจำฤดู ให้ความสำคัญต่อการ บูรณาการพลังสังคมจากระดับชุมชนท้องถิ่น กระจายอำนาจและงบประมาณจัดการลงไปให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันแท้จริง ผสานกับการปฏิบัติการและอำนวยการจากส่วนกลางในระยะเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ มาตรการตามมาตรา 59 ให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษ จะเป็นหนึ่งในกลไกของชุดมาตรการยกระดับการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการจัดทำแผนจากชุมชนท้องถิ่น มีช่องทางจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยมีกฎหมายรองรับ

ขอแสดงความนับถือ

สภาลมหายใจเชียงใหม่

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร<<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

จ.ม. เปิดผนึก สภาลมหายใจ ขอให้ระงับการอุทธรณ์

จดหมายเปิดผนึก

เรื่อง ขอให้ระงับการอุทธรณ์คำตัดสินศาลปกครอง และยกระดับมาตรการแก้ปัญหามลพิษอากาศภาคเหนือ ให้เกิดการทำงานตลอดทั้งปี

เรียน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สืบเนื่องจากคดีที่ นายภูมิ วชร เจริญผลิตผล ราษฎร ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ฟ้องร้องหน่วยงานท่านต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ความตามคดีแดงหมายเลข ส.1/2564 วันที่ 8 เมษายน 2454 ที่ศาลสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่งประกาศเขตควบคุมมลพิษใน 4 จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศภาคเหนืออย่างเป็นระบบ และเกิดมีข่าวสารปรากฏว่า หน่วยงานของท่านจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว

ประชาชนผู้เดือดร้อนจากปัญหามลพิษอากาศฝุ่นควันขนาดเล็กที่ได้รวมตัวกันเป็นสภาลมหายใจเชียงใหม่ พยายามผลักดันให้เกิดการเร่งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 มีความเห็นว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไม่ควรจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน เพราะมันเป็นเพียงเทคนิคทางกฎหมาย และเป็นแค่ข้อถกเถียงว่าด้วยวิธีการแก้แบบใดจะดีกว่ากัน ซึ่งรังแต่จะยืดเวลาของการร่วมกันทำงานออกไปอีก

สภาลมหายใจเชียงใหม่เห็นว่า การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 เป็นเครื่องมือและแนวทางหนึ่ง ที่มีทั้งข้อจำกัดและข้อเด่นในตัวเอง มาตรการบางประการสมควรนำมาใช้ เพื่อลบจุดอ่อนของมาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

ข้อจำกัดของแนวทางให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ single command ให้อำนาจจัดการเบ็ดเสร็จแค่ระยะเวลา 3-4 เดือน ไม่ครอบคลุมการจัดการแก้ปัญหาตลอดทั้งปี และ ไม่ลงลึกถึงแผนชุมชน/ท้องถิ่น และการบูรณาการพลังทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  ขณะที่ หากประกาศเขตควบคุมมลพิษ จะบังคับให้เกิดแผนชุมชน ดึงพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วม เกิดแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมจังหวัด และที่สำคัญที่สุดคือ งบประมาณในการดำเนินการตลอดทั้งปี 

แต่อย่างไรก็ตาม สภาลมหายใจเชียงใหม่ ก็เข้าใจดีว่า ลำพังการประกาศเขตควบคุมมลพิษและขั้นตอนตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นั้น ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหา เขตควบคุมมลพิษและแผนชุมชนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดมาตรการแก้ปัญหาที่ประชาชนอยากจะเห็น

การยกระดับมาตรการทั้งระบบ เริ่มจาก กระบวนทัศน์ของฝ่ายนโยบายที่มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามลพิษนิเวศสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมมนุษย์ ที่ต้องจัดการกันตลอดทั้งปี ไม่ใช่ ภัยพิบัติเฉพาะฤดู ภายใต้เงื่อนไขนิเวศแวดล้อมแอ่งภูเขาภาคเหนือที่มีพื้นที่ป่าไม้เกินกว่า 65% มีความซับซ้อนของปัญหาทับถมมายาวนาน โดยเฉพาะปัญหาชุมชนในเขตป่า สิทธิและการกระจายอำนาจด้านการจัดการทรัพยากร รวมถึงระบบจัดการของระบบราชการส่วนต่างๆ ด้วยกันเอง

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ขอเสนอให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐบาล และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้โปรดใช้โอกาสที่ศาลปกครองมีคำตัดสินออกมาครั้งนี้ ทบทวนชุดมาตรการแก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือ ที่ยังไม่ลงตัว และขาดเอกภาพ ให้เป็นชุดมาตรการที่เป็นแผนบูรณาการสอดคล้องกับสภาพปัญหานิเวศแวดล้อมและตรงเป้ายิ่งขึ้น เริ่มจาก การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ  ให้เกิดการระดม การแก้ปัญหาจากระดับชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ แทนที่จะรอให้คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการประจำปีในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เช่นที่ผ่านมา พร้อมกันนั้นขอโปรดปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามวาระแห่งชาติเดิม ให้สอดคล้องกับแนวทางใหม่ ผนวกหลักการป้องกันไว้ก่อน precautionary principles ต่อปัญหามลพิษตามปฏิญญาริโอ ที่รัฐบาลไทยได้รับรองตั้งแต่พ.ศ. 2535

อนึ่ง หากมีข้อกังวลว่าการประกาศเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภาคเหนือจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ขอนำเรียนว่า ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ได้มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาหลายแห่งแล้ว รวมทั้งพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เกาะพีพี เมืองพัทยา ฯลฯ ที่ล้วนเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสำคัญมาก่อน

สภาลมหายใจเชียงใหม่ขอเรียนย้ำว่า ชุดมาตรการแก้ปัญหาที่ประชาชนอยากเห็น คือการยกระดับกระบวนทัศน์มองเห็นปัญหานี้ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติประจำฤดู ให้ความสำคัญต่อการ บูรณาการพลังสังคมจากระดับชุมชนท้องถิ่น กระจายอำนาจและงบประมาณจัดการลงไปให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันแท้จริง ผสานกับการปฏิบัติการและอำนวยการจากส่วนกลางในระยะเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ มาตรการตามมาตรา 59 ให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษ จะเป็นหนึ่งในกลไกของชุดมาตรการยกระดับการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการจัดทำแผนจากชุมชนท้องถิ่น มีช่องทางจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยมีกฎหมายรองรับ

ขอแสดงความนับถือ

สภาลมหายใจเชียงใหม่

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร<<